مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومراد منتهی به29 اسفند1400

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند1400 شرکت آلومراد(سهامی عام) ثبت شده به شماره 25674 و شناسه ملی 10100711365 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومراد(سهامی عام) یا وکیل قانونی آنان دعوت می‌شود در مجمع عمومی عادی سالیانه که روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 رأس ساعت 10:00 صبح در محل تهران، خیابان استاد نجات […]

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومراد منتهی به29 اسفند1400

شرکت آلومراد(سهامی عام) ثبت شده به شماره 25674 و شناسه ملی 10100711365 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومراد(سهامی عام) یا وکیل قانونی آنان دعوت می‌شود در مجمع عمومی عادی سالیانه که روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 رأس ساعت 10:00 صبح در محل تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، پلاک 2، سالن خانه اندیشمندان علوم […]

گزارش عملکرد تولید در چهار سال اخیر شرکت آلومراد

مدیریت شرکت آلومراد در نیمه دوم سال 1399 سکان این شرکت تولیدی را در دست گرفت. اولویت اول، ایجاد کار، تولید مستمر و رسیدن به جایگاه مناسب شرکت آلومراد بر اساس آنچه هدف گذاری شده بود با اهتمام در دستور کار قرار گرفت. اولویت دومی که در راستای اهدافی که نام بردیم مد نظر قرار […]

اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت آلومراد

شرکت آلومراد (سهامی عام)ثبت شده به شماره 25674 با شناسه ملی 10100711365 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومراد (سهامی عام) یا وکیل قانونی آنان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 راس ساعت 10صبح در محل تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان […]