نیم کره آلومینیومی مورد مصرف صنایع فولاد برای اکسیژن زدایی ، به صورت آلیاژ استاندارد ، با خلوص ۹۷ و ۹۸ درصد آلومینیوم و تولید نیم کره با قطر ۵۰ میلی متر تا ۷۰ میلی متر می باشد .