مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومراد منتهی به29 اسفند1400

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند1400 شرکت آلومراد(سهامی عام) ثبت شده به شماره 25674 و شناسه [...]

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومراد منتهی به29 اسفند1400

شرکت آلومراد(سهامی عام) ثبت شده به شماره 25674 و شناسه ملی 10100711365 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومراد(سهامی عام) یا [...]

گزارش عملکرد تولید در چهار سال اخیر شرکت آلومراد

مدیریت شرکت آلومراد در نیمه دوم سال 1399 سکان این شرکت تولیدی را در دست گرفت. اولویت اول، ایجاد کار، [...]

اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت آلومراد

شرکت آلومراد (سهامی عام)ثبت شده به شماره 25674 با شناسه ملی 10100711365 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومراد (سهامی [...]