نشست مشترک بین اعضاء هیات مدیره شرکت های آلومراد و آلومتک مورخ 1401/05/24 برگزار شد

در این نشست مدیران عامل دو شرکت گزارشی از عملکرد مجموعه های خود بیان کردند، سپس اعضای هیات مدیره شرکت ها ضمن اعلام نقطه نظرات خود در راستای بررسی موانع تولید و برون رفت از شرایط، بر هم افزایی دو مجموعه تاکید نمودند.