نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت آلومراد(سهامی عام) با پرسنل مجموعه در تاریخ 1401/05/24 برگزار شد

در ابتدای جلسه دکتر بهاروند مدیریت عامل شرکت گزارشی از عملکرد فعالیت های مجموعه در راستای پیشرفت تولید و سوددهی ارائه و تاکید نمودند رسالت اصلی شرکت آلومراد(سهامی عام) توسعه سبد محصول در راستای افزایش ارزش افزوده، کاهش وابستگی و پیشبرد اهداف سازمان است.
سپس کارکنان حاضر در جلسه هر کدام ضمن معرفی خود، گزارشی از فعالیت حرفه ای خود در مجموعه بیان نمودند.
پس از آن اعضای محترم هیات مدیره ضمن تشکر از عملکرد مدیرعامل مجموعه با بیان نقطه نظرات خود نسبت به موضوع هم افزایی جهت توسعه تاکید نمودند.