سفر اعضاء هیات مدیره شرکت آلومراد و آلومتک به بندرعباس

اعضاء هیات مدیره شرکت های آلومراد و آلومتک و مدیرعامل شرکت های مذکور در راستای هم افزایی، توسعه سبد محصول و همچنین تکمیل زنجیره هدف بمنظور تامین مواد اولیه به استان هرمزگان سفر نمودند، در این سفر دکتر بهاروند مدیرعامل شرکت ضمن مطرح نمودن اهداف بلند مدت سازمان و سیاست های شرکت سرمایه گذاری ملی (سما) بر توسعه سبد محصولات و تکمیل زنجیره تامین با توجه به استراتژیک بودن منطقه از لحاظ حمل و نقل (ریلی–دریایی) و تسهیل شرایط صادرات تاکید کردند. در این سفر بصورت همزمان بازدید از شرکت الومنیوم المهدی و مجتمع صنعتی خلیج فارس صورت گرفت که مدیران آن مجموعه با توجه به اگاهی از منطقه در راستای مثبت بودن طرح توسعه مواردی را بیان نمودند.
سپس اعضا هیات مدیره دو شرکت ضمن اعلام نقطه نظرات خود در خصوص تکمیل زنجیره تامین موافقت خود را با انجام کار اعلام نمودند.